Feuilleton Abramovic - PhD

Aflevering 102 Kiesrecht, piepklein beginnetje

Omslag catalogus. Foto: Susan Hol, genomen van mijn eigen exemplaar.

Het algemeen kiesrecht voor vrouwen was één ding, maar het was voor velen absoluut niet genoeg. Sterker nog, hoewel het een grote stap was in de wereld van toen, was het maar een piepklein beginnetje in een wereld waarin mannen op vele fronten aan het langste eind trokken. Vrouwen hadden nog enorm veel te doen om onder die dikke mannenduimen vandaan te komen en zelf richting te geven aan het eigen leven.

Een klein overzicht van de (activistische) richtingen.

De anarchistische feministen wilden via directe, buitenparlementaire acties de positie van vrouwen verbeteren (jaren 1960). Ze zagen er geen heil in om dat via wetswijzigingen en politieke maatregelen voor elkaar te krijgen.

De radicalen beschouwden vrouwenonderdrukking als fundamenteel en de vrouw-man tegenstelling als meest essentieel (jaren 1960-70). Hieruit vloeide een vooral Amerikaanse stroming voort: het cultureel feminisme met de nadruk op de eigen cultuur van vrouwen (jaren 1970). In het cultureel feminisme werd de eigenheid van het denken van vrouwen, haar alternatieve cultuur en de eigen ervaringen benadrukt als alternatief voor en kritiek op de dominante (patriarchale) cultuur.

De ecofeminsten hadden (en hebben tot op heden) meer op met ecologie en een harmoniemodel van wederzijdse relaties tussen mensen, dieren en aarde. Een vertakking hiervan is het christenfeminisme, met reflectie op de zorg voor de aarde en de natuur (als gods schepping), maar ook met de nadruk op de in het christendom gegeven gelijkheid van vrouw en man als beeld van god.

En zo zijn er talloze stromingen, aftakkingen, vertakkingen, afsplitsingen en nieuw opgerichte groepen ontstaan, voortgezet en weer verdwenen. Als je daar alles van wilt weten, verwijs ik je van harte naar de vrouwenthesaurus van Atria. Je vindt daar een enorm, maar overzichtelijk geheel van de stromingen binnen het feminisme.

Wel noem ik tot slot de cyberfeministen, die geloven in de emancipatie van vrouwen door middel van techniek en nieuwe media. De internetcultuur is een media/communicatiemiddel die volgens hen op het lijf van vrouwen geschreven is. Bij de tentoonstelling feministische kunst internationaal in het Haags Gemeentemuseum (1979) viel juist het gebruik van nieuwe media door vrouwen enorm op.

Is dan nu de vraag beantwoord wat feminisme is?

About the author

Susan Hol

Ontdek meer van Susan Hol

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder