Feuilleton Abramovic - PhD

Aflevering 103 Feminisme: is het dát?

© 2019 Sarah Maple. She is one of my favorite artists. Poster: ‘The opposite to a feminist is an arsehole’, 42 x 59 cm, 250gsm gloss art paper.

Poster Sarah Maple for sale here.

Ik weet het niet.

Wat?

Of de vraag nu beantwoord is wat feminisme is (zie aflevering 102).

Je zou kunnen zeggen: feminisme is een stroming, zoals kubisme, dadaïsme, expressionisme, socialisme, marxisme, liberalisme enzovoort stromingen zijn.

Als je zegt dat feminisme een stroming is, kun je ook zeggen dat in die feministische stroming maatschappij en politiek centraal staan, zoals dat bij zovele stromingen centraal staat.

Tot slot kun je zeggen dat, mocht feminisme een stroming zijn, gelijke kansen en rechten het streven van die feministische stroming is. Daarin staat het feminisme dan weer tamelijk alleen, het is immers geen streven dat je bij allerlei andere stromingen in de wereld ziet.

Is het feminisme misschien dat: het streven naar gelijke kansen en rechten? Als iets uniek is aan het feminisme, is het wel dat zij alles wat de vrouw doet, laat, is, maakt, voortbrengt, afbreekt, ondergaat, aandoet en creëert in heden en verleden voor het voetlicht plaatst. Het feminisme stelt in al haar grootsheid en veelzijdigheid de vrouw centraal, haar eigenwaarde, haar vrouwelijke eigenschappen, vrouwelijkheid en springt daarvoor in de bres.

Karen Offen schrijft iets dergelijks in haar boek European Feminisms, 1700-1950: A Politcal History (2000, p.16):

… [feminisme is] een theorie en een praktijk die protesteert tegen één onrecht; het gaat in de eerste plaats om het protesteren tegen de mannelijke dominantie, om het verkrijgen van gerechtigheid voor vrouwen, ongeacht hun andere descriptoren of zorgen – nationaliteit, religie, klasse, etniciteit, enzovoort.

Dan wil ik natuurlijk graag eerst nog precies weten wat ‘descriptoren’ betekent en dat blijkt nog niet zo gemakkelijk te achterhalen. Wat ik vond: descriptor is een element of term die in het bijzonder de functie heeft van beschrijven, identificeren of indexeren. En ik vond: een descriptor is de fysieke vorm van een teken (zoals een geluid, een afgedrukt woord of afbeelding) als te onderscheiden van de betekenis ervan. Ofwel, in de kortste verklaring: beschrijvend element. Vermoedelijk bedoelt Offen dan met ‘hun andere descriptoren’ alle andere zaken waarmee feministen zich bezighouden, zoals de politieke stromingen en de nadruk op eco, anarchie, cyber en dergelijke.

Maar misschien bedoelt Offen ook wel wat Marlite Halbertsma ‘een ànder feminisme’ noemt in haar inleiding in de tentoonstellingscatalogus feministische kunst internationaal (1978, p.5, zie ook aflevering 102).

Wil je trouwens meer zien van Sarah Maple, kijk dan op mijn pinterest bord!

About the author

Susan Hol

Ontdek meer van Susan Hol

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder