Feuilleton Abramovic - PhD

Aflevering 104 Het andere feminisme

Aankondiging van opening van een foto-expositie in het café (Archief Heksenketel en Heksenkelder).

Foto gevonden op Trajectum.

En wat is dan dat andere feminisme (zie aflevering 103)? Het is een feestelijk feminisme!

Marlite Halbertsma beschrijft het zo in de tentoonstellingscatalogus feministische kunst internationaal (1978, p.5): ‘naast de zo belangrijke politieke en sociale strijd bloeit er een feminisme van de feesten, de boekwinkels, de muziekgroepen, de congressen, het theater, de zomerkampen, de vrouwencafés, vrouwenhuizen, uitgeverijen en drukkerijen, galeries en kunsthuizen: er groeit een feministische cultuur.’

En zo wás dat ook in die jaren van de tweede feministische golf, de jaren na het bereiken van stemrecht voor vrouwen. Halbertsma ziet vrouwen die zich actief inzetten voor hun eigen vorming, amusement, kunst, literatuur en muziek, ze signaleert een groeiende feministische cultuur die vrouwen samenbrengt, verzustert, solidariseert en activeert. Dit alles weet volgens Halbertsma meer vrouwen bij elkaar te brengen dan alleen politieke doelstellingen zouden kunnen.

Ze vertelt dat de beeldende kunst deel uitmaakt van die feministische cultuur en dat de vormen waarin dat gebeurt veelvoudig zijn. Ze noemt tentoonstellingen, workshops, cursussen, straatacties en performances. Feministische tijdschriften publiceren over kunst van vrouwen en in kunsthistorische publicaties krijgen kunstenaressen meer aandacht.

Daarnaast organiseren kunstenaressen zich op feministische grondslag, in Nederland was dat van 1977 tot ver in de jaren 1990 binnen de Stichting Vrouwen in de Beeldende Kunst.

Volgens Halbertsma heeft het feminisme een eigen kijk en een eigen kritiek op de maatschappij en ook een eigen alternatief. In die beruchte tentoonstelling feministische kunst internationaal wilden de samenstellers niet het feministische engagement van de kunstenares centraal stellen, maar de feministische uitspraak van het kunstwerk (Halbertsma, 1978, p.7).

Het gaat, zo schrijft Halbertsma (1978, p.7)., ‘om de belangen van de vrouw, haar problemen, haar verwachtingen, haar ervaringen, haar dromen, haar woede, haar individualiteit en dat alles op een wijze geformuleerd die stimulerend is, tot nadenken stemt en tot actie en verandering aanzet – dàt is feministische kunst.’

Hee, kijk nou, hier staat wat feministische kunst is. Wat zou ze nog meer te vertellen hebben?

About the author

Susan Hol

Ontdek meer van Susan Hol

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder