Feuilleton Abramovic - PhD

Aflevering 383 Symbolische betekenis toegepaste kunstwerken

Friendship Sampler.

Foto gevonden bij Past Impressions.

Bij het oppikken van toegepaste kunst door de Feministo-vrouwen, schuilt er toch ook altijd iets dubbels in de kunstwerken (zie aflevering 382). Enerzijds is er sprake van het herwaarderen van technieken die vrouwen al eeuwen gebruiken, anderzijds herinnert het aan hoe vrouwen zijn beperkt in hun creativiteit, aldus Rozsika Parker.*

Parker geeft als voorbeeld een van de Feministo-kunstwerken: een ingelijste, gebreide afbeelding van een huis. Het doet haar denken aan hoe vrouwen zijn opgesloten, weggeborgen in hun huizen, hun ervaringen begrensd door vier muren, maar tegelijkertijd herinnert het aan de indrukwekkende bijdrage van vrouwen aan het gezinsinkomen door te breien, naaien en stofferen.*

‘Vrouwen en de toegepaste kunsten hebben geleden onder hun associatie met het thuisleven; beide worden gekenmerkt als eenvoudigweg dwaas en decoratief’, schrijft Parker. ‘Een zorgvuldig gehaakt bord met spek en eieren herinnert ons eraan dat thuisgemaakte toegepaste kunstvoorwerpen worden verondersteld dichter bij de natuur dan de cultuur te staan. ‘Thuisgemaakt’ en ‘kunst’ worden gezien als elkaar uitsluitende termen.’*

En bovendien is al het thuisgemaakte creatieve werk bestemd voor onmiddellijk gebruik, niet voor de cultuurmarkt – ‘for love not money’, aldus Parker. Een roze en blauw gebreid paneel in de Feministo-tentoonstelling pakt dit thema op met de woorden: ‘Heart not Art, Homemade I’m Afraid’ (hart geen kunst, thuisgemaakt ben ik bang).*

Als er waarde wordt gehecht aan kunstnijverheid is dat vaak op nostalgische gronden of uit bewondering voor een individuele vaardigheid. Volkomen genegeerd wordt de symbolische betekenis die deze kunstwerken voor vrouwen hadden of hebben, al wordt hieraan gewerkt door feministische kunsthistorici: zij besteden aandacht aan de inhoud en sociale betekenis van de kunstnijverheid.*

‘Net als de achttiende-eeuwse vrouwen die elkaar ‘friendship samplers’ stuurden, wisselen de vrouwen van Feministo geborduurde boodschappen uit, alleen bevatten deze merklappen de tekst Wife is a Four Letter Word’, aldus Parker.*

Een friendship sampler is een merklap met een boodschap over vriendschap, zie bijvoorbeeld de afbeelding bij deze aflevering. Als je op internet zoekt op ‘friendship sampler’ vind je er heel veel en vooral als koopwaar aangeboden ofwel: ga het zelf borduren 😉

*Parker, Rozsika (1977). Women Artists in the UK. Nine women critics write about women artists of their choice working in the UK. Feministo. Studio International. Journal of Modern Art, 3, vol.193, no.987: 181-182.

About the author

Susan Hol

Ontdek meer van Susan Hol

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder