Feuilleton Abramovic - PhD

Aflevering 397 Strontluiers in het museum

Screenshot. Zie voor het YouTube filmpje (4:18 minuten) de link onderaan deze aflevering.

In 1974 komt het boek Psychoanalysis and Feminism van Juliet Mitchell uit. Dit boek is aanleiding tot een debat in de vrouwenbeweging over het belang van Freud en zijn ideeën over het onbewuste voor de vrouwenbeweging, schrijft Jane Kelly.*

Waarom is dit debat op dat moment zo belangrijk?

Vrouwen vinden het essentieel om helder te krijgen in hoeverre de patriarchale ideologie is geïnternaliseerd. Zo ook Mary Kelly, die door de geboorte van haar zoon (zie aflevering 396) beperkt is in haar bewegingsvrijheid en van de nood een deugd maakt door vooral thuis keihard aan een soloproject te werken in plaats van aan de groepsprojecten (zie afleveringen 394-396).*

In de groepsprojecten is de culturele, sociale en economische situatie van de vrouw uitermate helder geworden voor Mary Kelly. Wat daaruit kwam bovendrijven is de bewustwording dat het vermogen tot voorplanting als belangrijkste taak voor vrouwen wordt gezien. In hoeverre heeft zij zelf deze patriarchale ideologie geïnternaliseerd?

Met deze vraag als uitgangspunt duikt ze diep in haar eigen situatie. Ze analyseert en documenteert de ontwikkeling van haar relatie met haar zoon binnen de context van beeldende kunst. Het resulteert in Post-Partum Document, in 1976 te zien in de ICA New Gallery (zie aflevering 145 voor een meer uitgebreide beschrijving en een verwijzing naar haar website).*

De psychoanalytische theorieën van Jacques Lacan die Mary Kelly bij dit project gebruikt, bekijkt ze met de nodige argwaan. Immers, ook deze theorie is gebaseerd op patriarchale inzichten en er is geen psychoanalytisch werk van vrouwen beschikbaar. Haar ontdekkingen zijn in de huidige tijd ‘gesneden koek’: de afwezige vader, de verwachting dat de moeder thuisblijft bij de kinderen en meer van dat soort patriarchale zaken.*

Volgens Jane Kelly kan het werk van Mary Kelly gezien worden als een bewerking van de feministische ideologie. Ze heeft nieuwe betekenis gecreëerd aan de hand van, weliswaar patriarchale, marxistische en psychoanalytische theorieën, maar hieraan ook haar eigen intuïtieve en analytische methoden toegevoegd. Het resultaat is een meerlagige visuele/verbale structuur die zich geleidelijk ontvouwt aan de toeschouwer die het omzet naar een betekenis.

In deze video vertelt ze zelf een heel helder verhaal over deze periode in haar kunstenaarscarrière.

*Kelly, Jane (1977). Women Artists in the UK. Nine women critics write about women artists of their choice working in the UK. Mary Kelly. Studio International. Journal of Modern Art, 3, vol.193, no.987: 186-188.

About the author

Susan Hol

Ontdek meer van Susan Hol

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder