Feuilleton Abramovic - PhD

Aflevering 471 Nieuwe betekenis via patriarchale, marxistische en psychoanalytische theorieën

Mary Kelly, circa 1940, 2016, compressed lint and projected light noise, 242.6 by 322.6 by 3.8 cm.

Foto gevonden bij Mitchell-Innes & Nash.

Een van de pogingen om het veld van de feministische artistieke praktijk in kaart te brengen, komt van Mary Kelly, aldus Griselda Pollock in een voetnoot (zie ook aflevering 470).*

Het is een essay met de titel On sexual politics and art, en is opgenomen in Framing Feminism. Het heeft als oorspronkelijke bron een conferentie over kunst en politiek, gehouden op 15-16 april 1977. Het essay verscheen later in Art and Politics, ed. B. Taylor, Winchester School of Art, 1980, pp.66-75.**

Het is niet het meest toegankelijke stukje proza. Kelly heeft zich verdiept in het werk van Louis Althusser (1918-1990), een Franse filosoof die erg ‘into’ Marx was. Ze is ook erg geïnteresseerd in psychoanalytische werken, zoals die van Julia Kristeva en Sigmund Freud. In het essay maakt ze daar haar eigen ‘mengelmoes’ van die niet eenvoudig te volgen is.

Of, zoals Jane Kelly het formuleert: Mary Kelly creëert nieuwe betekenis aan de hand van patriarchale, marxistische en psychoanalytische theorieën, en voegt hieraan haar eigen intuïtieve en analytische methoden toe (zie aflevering 397 en zie ook de video bij die aflevering).

Nu zien velen in die jaren 1970 wel brood in de meer marxistisch geïnspireerde theorieën die kunst in een sociaaleconomisch kader plaatsen. Zij streven naar een minder elitaire positie van de kunstwereld, naar minder ontoegankelijke kunst, naar kunst waarvan vorm en inhoud niet alleen begrijpelijk zijn voor een kleine groep, de zogenoemde burgerlijke klasse (zie aflevering 329).

Welnu, Mary Kelly opent haar essay met de woorden: ‘Allereerst wil ik onderscheid maken tussen “feministische praktijk” en “het feministisch problematische” in kunst (problematisch in de zin dat een denkbeeld/idee niet los gezien kan worden van het algemene theoretische of ideologische kader waarin het wordt gebruikt).’**

Hier doemen meteen al een paar problemen op. Wat bedoelt ze met ‘feministische praktijk’ en wat met ‘het feministisch problematische’? Van welk theoretisch en ideologisch kader is hier sprake?

*Uit: Griselda Pollock, II Feminism and Modernism. In: Framing Feminism, Art and the Women’s Movement 1970-85. Eds. Roszika Parker en Griselda Pollock, Pandora Press, Londen, 1987, pp.79-119.
**Uit: Mary Kelly, On sexual politics and art. In: Framing Feminism, Art and the Women’s Movement 1970-85. Eds. Roszika Parker en Griselda Pollock, Pandora Press, Londen, 1987, pp.303-312.

About the author

Susan Hol

Ontdek meer van Susan Hol

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder