Feuilleton Abramovic - PhD

Aflevering 476 Gettoïsering van seksualiteitskwesties

Patti Smith with Bolex, 1969.

Foto gevonden bij Online Gallery.

Niet alleen is er de neiging het revolutionaire feministische vuur te doven (zie aflevering 475), er is ook sprake van ‘gettoïsering van seksualiteitskwestie’, aldus Mary Kelly.*

Gettoïsering? Is dat een Nederlands woord? Niet volgens de officiële kanalen van de Taalunie en Van Dale. Wel blijkt op internet een ruimhartig gebruik van dit woord.

Gettoïsering stamt natuurlijk af van het woord getto, en dat woord ken ik vooral als historische term: de afgesloten stadswijk waar Joden moesten wonen. The free dictionary echter geeft meerdere betekenissen, waarvan er eentje wel heel specifiek past bij dit feuilleton: begrenzen of beperken tot een bepaald gebied, bepaalde activiteit of categorie: vrouwen gettoïseren als huisvrouwen.

Goed, hoe ‘gettoïseer’ je dan de ‘seksualiteitskwestie’?

Dat krijg je volgens Kelly voor elkaar met een socialistische theoretische praktijk zónder kritiek op patriarchale (en ook kapitalistische) sociale relaties. Gettoïsering van seksualiteitskwestie is dan een politiek gevolg van die socialistische theoretische praktijk. En dat heeft weer een bepalend effect op de ideologische vormen van feminisme, aldus Kelly.*

Ze geeft een voorbeeld aan de hand van het cultureel feminisme, wat ze tussen haakjes ‘een tendens binnen de vrouwenbeweging’ noemt en er verder niets over uitlegt.*

In aflevering 102 heb ik een klein overzicht van de (activistische) feministische richtingen opgenomen, waaronder het cultureel feminisme. Het is ontstaan uit de radicalen, die vrouwenonderdrukking beschouwden als fundamenteel en de vrouw-man tegenstelling als meest essentieel (jaren 1960-70). Het cultureel feminisme (jaren 1970) legt de nadruk op de eigen cultuur van vrouwen: de eigenheid van het denken van vrouwen, haar alternatieve cultuur en de eigen ervaringen zijn het alternatief voor en kritiek op de dominante (patriarchale) cultuur.

Volgens Kelly keert het cultureel feminisme de patriarchale opvattingen om.

*Uit: Mary Kelly, On sexual politics and art. In: Framing Feminism, Art and the Women’s Movement 1970-85. Eds. Roszika Parker en Griselda Pollock, Pandora Press, Londen, 1987, pp.303-312.

About the author

Susan Hol

Ontdek meer van Susan Hol

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder