Feuilleton Abramovic - PhD

Aflevering 558 Inclusiviteit zonder onderscheid

Angela Davis, affiche, 1971.

Foto gevonden op Pinterest.

De oorsprong, noodzaak en inspiratie van ‘totalisme’ komt volgens Juliet Mitchell van de strijd in derdewereldlanden tegen imperialistische onderdrukking, een totalitaire strijd voor het voortbestaan van een natie en een cultuur (zie ook aflevering 557).*

Zwarte mensen zien hun positie als die van een derdewereld-enclave binnen het imperialistische thuisland. Het eerste stadium van de strijd was daarom ook het uitroepen van een nieuwe natie – een land van zwarte mensen in Amerika. Maar in werkelijkheid zijn er slechts overeenkomsten, omdat zwarte mensen historisch gezien te laat zijn, geografisch gezien te verspreid, en in aantal te gering om deze strijd aan te gaan, aldus Mitchell.*

Zij zijn niet de exclusieve slachtoffers van totalitaire imperialistische agressie zoals de Vietnamese; zij zijn de meest grof uitgebuite en onderdrukte minderheid binnen een kapitalistisch systeem. De ‘totalitaire’ positie (zie aflevering 557) is een voorwaarde voor dit besef, al is het oppassen voor conservatief zwart chauvinisme en niet verder kijken dan de eigen ergernissen en irritaties.*

Net als voor arbeiders geldt voor Black Power dat er oog moet zijn voor alle gevallen van tirannie, onderdrukking, geweld en misbruik, ongeacht welke klasse wordt getroffen. Geen enkele onderdrukte groep kan alleen het imperialistisch-kapitalisme, de kolos met fundamentele zwaktes, de papieren tijger, die nog steeds een tijger, nog steeds een kolos is, aan.*

‘Totalisme’, aldus Mitchell, is dus de uitdrukking van het protest tegen alle onderdrukte omstandigheden, in de vorm van de verzekering van volledige bevrijding, waarbij de hele kapitalistische samenleving in één klap wordt omvergeworpen. In het ‘totalisme’ staat de onderdrukking van één groep voor de onderdrukking van allen. Binnen deze inclusiviteit zonder onderscheid is er volgens Mitchell alleen plaats voor tactiek, niet voor de algehele strategie.*

De strijd van Black Power gaf het startschot voor de inclusiviteit van onderdrukking, een belangrijke vroege fase in de organisatie tegen onderdrukking, zichtbaar in zowel sociale en culturele onderdrukking als uitbuiting.*

‘Totalisme’ is ook van toepassing op de feministische strijd.*

*Juliet Mitchell, Women’s Estate, Pantheon Books, Londen, 1971.

About the author

Susan Hol

Ontdek meer van Susan Hol

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder