Literatuur

Mijn ziel vliegt uit …

Mijn ziel vliegt uit en waadt in eenzaamheid
Door een blauw wolkenmeer van vroolijkheid,
En slurpt de blauwe lucht als zoeten wijn,
Aethern gemengd met eeuw’gen zonneschijn.
uit: Mei van Herman Gorter

About the author

Susan Hol